Hondensportvereniging TIMBO Gorredijk
MENU
Hondensportvereniging TIMBO | www.hsv-timbo.nl
Copyright  2019 HSV-Timbo Alle rechten voorbehouden.

*
                                           Fabeltjes


Je moet je hond slaan met een krant !!!

Hierdoor zou een hond niet handschuw worden. Er klopt niks van.
Het advies om een hond te slaan is sowieso onjuist.
Ten eerste bijten honden en likken honden elkaar. Dat doen ze met de bek. Ooit een bekschuwe hond meegemaakt ??
Ten tweede zou de hond krantschuw worden. U kunt geen krant meer oppakken zonder dat de hond angstig onder de tafel wegkruipt.

Als de hond na het commando “hier” of “kom voor” niet luistert moet je hem onmiddellijk, als hij uiteindelijk toch bij je komt, goed straffen !!!

FOUT.
De hond zal erg onzeker worden en je creëert op deze manier een hond die altijd op een meter afstand blijft staan en daar wat uitnodigende deemoedgebaren vertoont. Of je maakt een hond die erg kruiperig naar de baas toe komt.
Beter is het de hond te belonen, aan te lijnen en vervolgens zeer strak appél met hem te lopen. Dat verstevigt de positie van de roedelleider en daardoor de afhankelijke positie van de hond ten opzichte van de eigenaar. De gedachte die aan het goed afstraffen ten grondslag ligt is het feit dat onderzoek heeft aangetoond dat een aap of een hond die te ver van de groep afdwaalt achterna wordt gezeten door zijn superieur en dan echt op zijn kop krijgt. Daarna is de band met de roedel verstevigd. Maar wanneer U achter de hond aanrent bent U geen superieureleider die de hond vlotjes inhaalt en afstraft maar een tweebenige hijgende idioot die het toch niet redt uw hond in te halen. U ondermijnt uw eigen gezag (voorzover U dat al had). Immers, U volgt keurig uw hond onder het puffend uitkramen van niet effectieve bevelen. Dus: Niet achter je hond aanrennen en wanneer hij uiteindelijk is gekomen, belonen, aanlijnen en exercitietraining toepassen.