Hondensportvereniging TIMBO Gorredijk
MENU
Hondensportvereniging TIMBO | Leitswei  Gorredijk | www.hsv-timbo.nl
Copyright 2016 HSV-Timbo Alle rechten voorbehouden.

*
                         Een berichtje van de bestuurstafel.


Beste leden, namens het bestuur doe ik een oproep aan jullie allen om na te denken en eventueel te reageren op de openstaande functie van secretaris.

Eind vorig jaar hebben wij afscheid genomen van onze secretaris.
Hadassah heeft als penningmeester deze taak op zich genomen, maar ook Hadassah heeft besloten om er mee te stoppen.

Het bestuur moet dus eigenlijk aangevuld worden met een enthousiaste penningmeester en secretaris.
Nu heeft de man van Hadassah, Johan, zich aangeboden om in ieder geval tot de ledenvergadering de functie van penningmeester op zich te nemen.
Na een gesprek met Johan heeft het bestuur dit aanbod met beide handen aangegrepen.
In dit gesprek gaf Johan aan ook na de ledenvergadering wel door te willen gaan als penningmeester.
Hij zal als er geen tegenkandidaten zijn voorgesteld worden op de ledenvergadering.
Blijft de zoektocht naar een secretaris staan.
Bij deze wil ik leden die denken dat deze functie wat voor hun is uitnodigen om met het bestuur om de tafel te zitten.
De functie zal onder andere uit deelname aan vergaderingen en verslaglegging bestaan.
Lijkt het je wat lijkt reageer dan op het volgende adres ........................ en dan maken we een afspraak.
Hopelijk tot horens.

Ton Schaap